ledencommissie (LC)

De ALV heeft op voorstel van het besuur op 30 december 2023 besloten tot instellen van een ledencomissie (LC). De LC heeft als opdracht om bij te dragen aan de kwaliteit van en draagvlak voor voorstellen en besluiten die het bestuur namens de vereniging neemt.


formele opzet ledencommissie

Tot de instelling van de ledencommissie is met meerderheid van stemmen besloten op de ALV van december 2023. De commissie heeft als opdracht om bij te dragen aan de kwaliteit van en draagvlak voor voorstellen en besluiten die het bestuur namens de vereniging neemt.

hoe werkt het

Het idee is, dat besluiten die het bestuur met mandaat neemt, in voorkomende gevallen worden voorgelegd aan de LC. De leden van de LC zoeken hierop weer contact met de leden met wie zij (goed) in verbinding staan, zodat een representatief beeld ontstaat van de steun of juist bezwaren van de leden. Het kan wellicht ook iets meer ‘stem’ geven vaan leden wiens eerste neiging het niet is om op de ALV op een stoel te gaan staan om het woord te nemen. 

samenstelling ledencommissie

De samenstelling is als volgt geregeld;

  1. Het bestuur benoemt en ontslaat leden van de ledencommissie (LC) 
  2. De LC is effectief bij bezetting van drie leden of meer
  3. Het maximum aantal leden van de LC is zes, eventueel aangevuld met een of twee leden die in het jaar van benoeming tussen 12 en 18 jaar oud zijn. 
  4. De LC kan zich verzetten tegen benoeming of ontslag van leden van de LC, in welk geval het besluit tot benoeming of ontslag wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering 
  5. In geval van verzet als onder d) wordt het besluit tot de Algemene Vergadering niet effectief

actueel

  • leden LC gezocht
    Leden gezocht Het bestuur is op zoek naar leden van de vereniging die plaats willen nemen in de nieuwe te vormen Ledencommissie. Ieder lid kan zichzelf of een ander lid voorstellen als lid van...