lekker klooien met toernooien

De toernooicommissie (i.o.) is een commissie van leden die zich in opdracht van het bestuur toelegt op het organiseren van toernooien.

De clubkampioenschappen worden elk jaar georganiseerd volgens een door het bestuur vastgesteld format.  Aanpassing van dit format kan op voordracht van de TC maar verloopt via de algemene ledenvergadering (ALV).  

We zijn nog op zoek naar leden die invulling willen geven aan deze commissie.


formele opzet TC

Tot de instelling van de toernooicommissie is met meerderheid van stemmen besloten op de ALV van december 2023.

De opdracht van de Toernooicomissie (TC) is om in afstemming met het bestuur een toernooischema op te stellen en de betreffende toernooien te organiseren. Het bestuur ondersteunt hen hiern met middelen, afstemming met Dekker Warmond voor beschikbaarheid van de faciliteiten) en communicatie (via de ledenadministratie).

De bezetting en benoeming is als volgt geregeld;

  1. Het bestuur benoemt en ontslaat leden van de ledencommissie (LC) 
  2. De TC is effectief bij bezetting van drie leden of meer
  3. Het maximum aantal leden van de LC is zes, eventueel aangevuld met een of twee leden die in het jaar van benoeming tussen 12 en 18 jaar oud zijn. 

Ieder lid kan zichzelf of een ander lid voorstellen als lid van de LC. Het bestuur neemt bij de benoeming in overweging of het voorgestelde lid; 

  • Ervaring heeft met het organiseren van toernooien, en/of;
  • Een rol van betekenis kan spelen in de voorbereiding of de uit voering (dag zelf) van het toernooi;
  • in het geval van een minderjarig lid, heeft overlegd met ouders / wettelijke vertegenwoordigers. 
  • leden gezocht voor de toernooicommissie
    De vereniging is nog op zoek naar leden van de toernooicommissie. Heb je zin om samen met andere leden een squashtoernooi of toernooitje te organiseren bij Dekker, meld je dan aan met een mailtje...