Vergaderingen

Omdat besluiten van het bestuur alle leden aangaan, zijn de vergaderingen open om bij te wonen. We stellen de verslagen ook beschikbaar op de website. Vergaderen doen we bij voorkeur zo kort mogelijk, zodat iedereen weer gewoon kan gaan squashen.

Algemene Ledenvergadering

informatie

Het bestuur organiseert één keer per jaar de Algemene Ledenvergadering. Hier legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de (finananciële) resultaten.

Het is ook het moment voor decharge van het bestuur, eventuele herbenoeming en een moment om even bij belangrijke gebeurtenissen uit het afgelopen jaar stil te staan.

Bestuursoverleg

Het bestuur vergadert éénmaal per kwartaal, in zo voltallig mogelijke samenstelling. Het doel is om besluiten van enige gewicht in gezamenlijkheid en unaniem te nemen.

Bijvoorbeeld het vaststellen van de toernooiagenda, invoering van het baan-reserveringsysteem of doen van grote uitgaven / investeringen.

Hiervan wordt een verslag gemaakt dat het volgende overleg definitief wordt vastgesteld.

verslagen bestuursoverleggen

Bestuursoverleg 2023 Q1 (vastgesteld)

Bestuursoverleg 2023 Q2 (vastgesteld)

Bestuursoverleg 2023 Q3
(vastgesteld)

Ben je op zoek naar meer (oudere) verslagen, vragen over het bestuursoverleg of de ALV? Neem dan contact op met secretaris@dekkerwarmondsquash.nl

Nieuws

  • laatste ALV was op 30 december 2023
    De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 30 december 2023 jl. De eerstvolgende reguliere ALV staat gepland eind 2024. De stukken die op de ALV van 30-12-2023 zijn besproken staan (hier) op de site, evenals...
2.-Agenda-ALV-2023