Categorie: Vergaderingen

informatie over vergaderingen, stukken, conceptverslagen

laatste ALV was op 30 december 2023

De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 30 december 2023 jl. De eerstvolgende reguliere ALV staat gepland eind 2024. De stukken die op de ALV van 30-12-2023 zijn besproken staan (hier) op de site, evenals...

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Op 30 december 2030 is de Algemene Vergadering (ALV) van Dekker Warmond Squash Dat betekent dat je als stemhebbend lid van de vereniging alvast kan kijken naar de agenda en de overige stukken. Heb...