Vergaderingen

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur organiseert één keer per jaar de Algemene Ledenvergadering. Hier legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de (finananciële) resultaten.

Het is ook het moment voor decharge van het bestuur, eventuele herbenoeming en een moment om even bij belangrijke gebeurtenissen uit het afgelopen jaar stil te staan.

Verslagen

Verslag van de ALV 2022
(concept)

Bestuursoverleg

Het bestuur vergadert éénmaal per kwartaal, in zo voltallig mogelijke samenstelling. Het doel is om besluiten van enige gewicht in gezamenlijkheid en unaniem te nemen.

Bijvoorbeeld het vaststellen van de toernooiagenda, invoering van het baan-reserveringsysteem of doen van grote uitgaven / investeringen.

Hiervan wordt een verslag gemaakt dat het volgende overleg definitief wordt vastgesteld.

Verslagen

Bestuursoverleg 2023 Q1 (vastgesteld)

Bestuursoverleg 2023 Q2 (vastgesteld)

Bestuursoverleg 2023 Q3
(concept)

informatie

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op
30 december 2023.
Locatie is Dekker Warmond Squash

Op zoek naar meer (oudere) verslagen, vragen over het bestuursoverleg of de ALV?

neem contact op met secretaris@dekkerwarmondsquash.nl